Angajari

JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI BISTRA

 

                   ANUNT

Primaria comunei Bistra, judetul Maramures  organizeaza  concurs pentru ocuparea functiei  contractuala vacanta :
Referent  , clasa III, grad debutant  , asistenta sociala

Concursul se va desfasura in perioada  15 septembrie – 17 septembrie 2014  si va consta in doua probe : 15 septembrie  2014  proba scrisa  si  17 septembrie 2014  interviul ;
Conditiile de participare , bibliografia  si continutul dosarului la concurs sunt afisate la sediul institutiei.
Dosarele de inscriere la  concurs se pot depune la sediul primariei comunei Bistra  pana la data de 8 septembrie   2014
Relatiile suplimentare se pot obtine la telefonul  0262/ 369024

CONDITII SPECIFICE :
– studii medii
– cunostinte operare PC

PRIMAR,
VASILE Duciuc

JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI BISTRA

 

                   ANUNT

Primaria comunei Bistra, judetul Maramures organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector ITL, clasa I, grad debutant si inspector achizitii publice, clasa I, grad debutant din cadrul compartimentului financiar contabil si inspector social,clasa I, grad debutant din cadrul compartimentului asistenta sociala si protectie sociala:
Concursul se va desfasura in perioada 6 – 8 decembrie  2011 si va consta in doua probe: 6 decembrie 2011 proba scrisa si 8 decembrie 2011 interviul.
Conditiile de participare, bibliografia si continutul dosarului la concurs sunt afisate la sediul institutiei.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul primariei comunei Bistra  pana la data de 16 noiembrie 2011
Relatiile suplimentare se pot obtine la telefonul 0262-369.195.

CONDITII SPECIFICE:
– studii superioare de lunga durata  de specialitate  (absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta);
– cunostinte operare PC.

PRIMAR,
VASILE BUMBAR

Anunt Concurs – post contractual “sef serviciu SVSU si referent III-asistenta sociala” in Comuna Bistra
Anunt Concurs – post contractual “asistent medical comunitar” in Comuna Bistra