Nasteri

 

Procedură
Cum şi unde se face înregistrarea naşterii

 •          Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii

 •          15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 •            3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 •          24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 15 zile;
 •          30 de zile în cazul copilului găsit;
 •          30 de zile pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.
Acte necesare
Când părinţii sunt căsătoriţi

 •          certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);
 •          certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
 •          actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii

Când părinţii nu sunt căsătoriţi

 •          certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului ;
 •          certificatul de naştere al mamei;
 •          actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/ carte de identitate/  cartea provizorie de identitate)şi al tatălui (dacă recunoaşte copilul);
 •          (dacă este cazul) declaraţia prin care tatăl recunoaşte paternitatea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul însoţit de consimţământul mamei.
 •          declaraţia precizată mai sus se dă, în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa ambilor părinţi