SITUATIE CUPRINZAND LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE, CARE URMEAZA SA FIE INCHEIATE IN ACEST AN
SI CARE SE DERULEAZA CU TERMENE VIITOARE

NR.
CTR.
SURSA DE FINANTARE
(SURSA DE FINANTARE
SI COTA DE COFINANTARE)
DENUMIRE PROIECT
(DENUMIRE COMPLETA)
PERIOADA DE DERULARE
(DE LA DATA / LA DATA)
VALOARE INVESTITIE (RON)
1. H.G. 577/1997 Modernizare DC 7 Petrova-Crasna Viseului 29.09.2009-31.12.2011 3.195.021
2. Fonduri guvernamentale Imbunatatirea infrastructurii rurale prin constructia a doua poduri in comuna Bistra – OG 7/2006 FINALIZAT 2011 3.602.982
3. Buget de stat Reabilitare si extindere gradinita
Scoala cu cls. I-VIII Crasna Viseului
FINALIZAT 2011 240.000
4. FEADR mas 1.2.5 Modernizare drum forestier Valea Bistrei – Bistra 01.09.2010-01.09.2013 6.294.000
5. FEADR mas 3.2.2. Modernizarea infrastructurii rurale in comuna Bistra 01.06.2010-01.09.2013 6.492.000
6. Bugetul de stat Constructie camin cultural Crasna Viseului 01.06.2007-01.06.2013 4.200.000
7. Bugetul local si fonduri externe nerambursabile postaderare Extindere retele de iluminat public 01.09.2009-01.09.2015 225.000
8. Bugetul local si masura 4.3.1. Proiectul G.A.L. – Muntii Maramuresului – Ivan Krevan 10.08.2011-01.08.2013 120.000
9. Banca Mondiala Reabilitare si extindere scoala nr.1 Crasna Viseului 01.08.2010-10.10.2011 2.200.000
10. ENPI 2007-2013 Program de cooperare Trans-frontaliera Ungaria Romania-Slovakia-Romania-Ucraina 03.01.2011-31.12.2012 481.026

PRIMAR,
VASILE BUMBAR

MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE

Programul de Vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006

Formularul de cerere de finantare nerambursabila
Pentru Solicitarea de propuneri de proiecte – 2005
Prioritatea ………………………………….
Masura…………………………………
Phare CBC 2005 /017-539
Linia bugetara: B 22.0202
Referinta: RO-2005/017-539.01.01. (Prioritatile 1 sau 2)
RO-2005/017-539.01.02. (Prioritatea 3)
Termenul limita pentru primirea aplicatiilor: 12 Martie 2007

Numele solicitantului: Consiliul Local Bistra
Dosar nr. (numai pentru uz oficial)

    Nota:
Toate datele cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, CV-ul etc.) mentionate in formularul de cerere de aplicatie vor fi procesate in conformitate cu Regulamentul nr. 45/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 Decembrie 2000, privind protectia persoanelor, procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele europene si libera circulatie a acestor date. Raspunsurile la intrebarile existente in formularul de aplicatie sunt necesare pentru evaluarea cererii de finantare nerambursabila si vor fi procesate doar cu acest scop de catre departamentul insarcinat de catre Comunitatea Europeana  cu programul de finantare nerambursabila. La cerere, puteti trimite, corecta sau completa datele personale. Pentru orice nelamurire privitoare la aceste date, va rugam sa contactati departamentul Comisiei Europene caruia i s-a repartizat acest formular. Beneficiarii pot depune in orice moment o plangere impotriva procesarii datelor lor personale la “European Data Protection Supervisor” (Jurnalul Oficial L8, 12.1.2001)) – pentru Ucraina.
Va rugam sa cititi si sa completati acest formular cu toata atentia, in conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantului.
Va atragem atentia ca procedura a fost modificata. Evaluarea aplicatiei dvs. va fi efectuata numai daca nota conceptuala a fost selectata provizoriu. Aplicatia dvs. va fi supusa apoi evaluarii. Verificarea conformitatii cu criteriile de eligibilitate se va efectua numai pentru propunerile de proiecte care au fost selectate provizoriu in functie de punctajul obtinut dupa evaluare, pe baza documentelor justificative solicitate de Autoritatea Contractanta si a Declaratiei Aplicantului, semnata si transmisa impreuna cu aplicatia propriu-zisa.

 

FORMATUL NOTEI CONCEPTUALE

Nota conceptuala trebuie sa raspunda celor 4 sectiuni in maxim 4 pagini (maximum 1 pagina pentru fiecare sectiune – fontul nu poate fi mai mic decat Arial 10). Orice Nota conceptuala care nu corespunde acestor cerinte de baza va fi respinsa fara a fi evaluata.

 • Sumarul actiunii

Va rugam furnizati urmatoarele informatii:

  • Scurta descriere a actiunii propuse.

Titlul proiectului este “Elaborare de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport trasfrontaliere in comunele Bistra Romania si Dilove Ukraine”.
Prin proiectul propus se intentioneaza pregatirea maturitatii viitorului proiect investitional – deschiderea unui punct de trecere a frontierei rutier in Valea Viseului Bistra – Dilove in apropierea celui existent si functional feroviar, respectiv achizitionarea de catre beneficiar a studiilor si documentatiilor tehnice specifice necesare.
In cadrul acestei scheme de finantare solicitantul aplicant este Consiliul local al comunei Bistra, care actioneaza in strans parteneriat cu consiliul local Dilove, UA cu care are granita comuna de stat.
Actual in PTCF Bistra Dilove este functionala trecerea frontierei de stat dar numai pe cale ferata, punctul de trecere fiind functional. In apropierea acestui punct este posibil cu un efort investitional comun amenajarea PTCF rutier, care sa permita un trafic mai mare si sa satisfaca nevoile de acces cu tonaj mare in zona. PTCF de la Sighetu Maramtiei, singurul din Maramures, este conditionat de capacitatea portanta al podului, respectiv 3.5 to. In zona Valea Viseului – Dilove NU este necesar a se realiza pod peste Tisa.
Proiectul propus deschide legaturile intre coridorul IV pan european – Sibiu – Cluj Napoca (autostrada Transilvania) – Baia Mare (drumul expres Baia Mare Vaja (Ungaria)) – relatia Sighetu Marmatiei DN 18 – spre Viseul de Sus cu A256 care deschide spre Uzghorod – Lviv coridorul V pan european respectiv Rachiv – Ivano Frankivsk / Cernauti coridorul IX pan european.
Proiectul este destinat urmatoarelor grupuri tinta: GT1 – consiliul local Bistra si Dilove ca principali beneficiari al documentatiei, GT2 personalul primariei Bistra xx si Dilove xx persoane care va dobandi noi abilitati de management de proiect, GT3 populatia judetului Maramures Oblast Ivano Frankivsk peste 510.000 locuitori + xxxx care vor putea traversa mai usor cu mijloace auto, , GT4 30 agenti economici din judetele vecine – firmele mixte RO UA, GT5 10.000 turisti anual in tranzit in zona.
In vederea pregatirii proiectului investitional propriu-zis,  este necesar a avea studiile de fundamentare care trebuie sa insoteasca cererea de finantare, care sa confere  proiectului de investitii maturitatea necesara prevazuta de finantator – fie ca este instrument financiar al Uniunii Europene sau Guvernul Romaniei sau alti donori sau finantatori, IFI.
Proiectul se adreseaza necesitatilor de a dezvolta relatiile de vecinatate, de facilitate a comunicarii pe relatie rutiera.
Proiectul isi propune initierea procesului de dezvoltare a sistemului de infrastructura CF si rutiera in comunele partenere, precum si intarirea capacitatii institutionale a celor doua comunitati de a initia procese de dezvoltare socio economice comune.
Studiul de fezabilitate va avea ca scop fundamentarea solutiei tehnice care sa fie cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar, tehnic, economic si sa raspunda nevoilor identificate la nivelul comunitatii. Studiile vor fi intocmite conform cerintelor legale in vigoare.
Costul studiilor este estimat pe baza a 2 criterii, respectiv incadrarea in cotele de 1-3% din valoarea proiectului de investitii si conform ofertelor de pe piata primite de beneficiar, valoarea estimata fiind de 16.672 euro, ceea ce reprezinta si valoarea totala a proiectului (costuri fara TVA).

 • Studiu de marketing regional 4.500 euro
 • Studiu de traffic rutier si feroviar 8.000 euro
 • Studiu de fezabilitate – 25.000 euro
 • Analiza Cost Beneficiu – 6.500 euro
 • Studiu de impact asupra mediului -12.000 euro

Proiectul pregatitor se va derula pe o perioada de 16 luni de la data semnarii contractului de finantare.
Principalul rezultat al proiectul este concretizat in setul coerent de documentatii care sa permita aplicarea unei cereri de finantare pentru realizarea obiectului de investitii si care sa prezinte cea mai fezabila solutie tehnico economica.
Documentatia vizeaza reabilitarea/dezvoltarea facilitatilor in PCTF feroviar existent, realizarea unui PCTF rutier in imediata vecinatate, reabilitarea drumurilor judetene si locale pana la intersectia cu drumurile nationale DN 18 respectv A.
Prin realizarea Proiectului pregatitor, Primaria Bistra si partenera sa urmareste dezvlotarea procesului de cooperare institutionala parteneriala si de initiere a procesului de deschidere a unui punct rutier de trecere a frontierei in vecinatatea celui existent, feroviar. Se urmareste si o modernizare a PTCF feroviar,

 • Relevanta:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

  • Cat de relevanta este propunerea dvs. pentru nevoile si constrangerile din tara(tarile)sau din regiunea tinta?

Proiectul este in linie cu nevoile investitionale identificate la nivel judetean si local in domeniul transporturilor, respectiv extinderea retelelor de transport regional, inclusiv cele internationale. Proiectul este o propunere pentru a rezolva traversarea frontierei Romania Ucraina pe relatie rutiera in judetul Maramures pentru autovehiculele cu masa de peste 3,5 to. Intre Halmeu (judetul Satu Mare) si Vadu Siret (Suceava) nu este disponibil nici un punct de trecere frontiera auto cu capacitate de peste 3,5 tone, care sa permita un trafic fluent international. Distanta intre cele doua puncte este de peste 325 km. Distanta dintre PTCF Sighetu Marmatiei si cel propus prin proiect este de cca. 47 km
In cadrul “Joint Programming Document Romania Ukraine, in cadrul analizei SWOT este identificat la Weaknesses: Lack of a good regional transportation network (rail, road, water), and motorway connections between the border regions and An underdeveloped network of border crossing points, with insufficient links to national transportation networks. Proiectul este relevant si fata de prioritatile regionale, cu Legea 315/2004a dezvoltarii regionale care prevede “to stimulate interregional cooperation, both internal and international, and transfrontier cooperation, within the framework of the Euroregions, as well as to have the developing regions participate in European organizations and structures, promoting their institutional and economic development for the purpose of achieving some projects of common interest, in conformity with the international agreements of which Romania is part”.
Proiectul este relevant fata de politicile nationale Although both Romania and the Ukraine declare on a national and regional level that cross-border cooperation is essential for promoting economic growth and security in the region, in practice cross-border cooperation initiatives do not reflect a coherent and consistent policy

  • Care sunt problemele care trebuie rezolvate si nevoile care trebuie avute in vedere? 
 • capacitatea redusa de transport tranfrontalier intre Romania si Ukraine in special rutiera de mare capacitate in judetul Maramures.
 • schimburile economice de nivel redus intre judetele MM si Zakarpatia si Ivano Frankivsk
 • starea precara a drumurilor de legatura dintre drumurile principale DN 18 si A 265
 • accesul dificil al populatiei/agentilor economici in zona limitrofa, situate la catva km distanta in linie dreapta
 • capacitate redusa de finantare a studiilor necesare promovarii investitiilor
 • capacitatea redusa a administratiei locale de a gestiona problemele legate de PCTF
 • lipsa unui mediu atractiv pentru investitii si localizare populatie
 • Care sunt actorii implicati (beneficiari finali, grupuri tinta)?

Actorii locali implicati in proiect sunt cele doua primarii din Bistra si Dilove, care vor fi si beneficiarii directi finali ai rezultatelor proiectului pregatitor. Exploatarea rezultatelor proiectului de investitii propus se propane a fi Politia de Frontiera, Vama si Consiliile locale Bistra si Dilove, de modernizarea drumului judetean beneficiind si CJ MM. Grupurile tinta sunt  GT1 – consiliul local Bistra si Dilove ca principali beneficiari al documentatiei, GT2 personalul primariei Bistra xx si Dilove xx persoane care va dobandi noi abilitati de management de proiect, GT3 populatia judetului Maramures Oblast Zakarpatia si Ivano Frankivsk peste 510.000 locuitori + xxxx care vor putea traversa mai usor cu mijloace auto, GT4 30 agenti economici din judetele vecine – firmele mixte RO UA, GT5 10.000 turisti anual in tranzit in zona, GT 6 transportatorii auto, cca. 15.000 anual

  • Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

Obiectivul proiectului este cresterea capacitatii administratiei publice locale de a se pregati pentru realizarea de lucrari  viitoare de investitii  in infrastructura de granita, care sa sprijine cresterea economica prin punerea in valoare a potentialului local si regional, facilitand relatiile socio economice reciproce.
Obiectivul/obiectivele specific(e)

 • Realizarea documentatiilor/studiilor necesare si obligatorii pentru proiect, vizand infrastructura de transport rutier si feroviar international.
 • Cresterea capacitatii Primariilor de a pregati proiectul de investitii propriu zis
 • Pregatirea si asigurarea maturitatii viitorului proiect de investitii,  fundamentat din punct de vedere tehnic – realizarea studiului de fezabilitate, a analizei cost beneficiu si a studiului de impact asupra mediului, studiilor de trafic, de marketing si a sistemului institutional comun
 • Asigurarea vizibilitatii proiectului.

 

  • Care este valoarea adaugata a actiunii (in ce mod actiunea propusa suplimenteaza sau completeaza actiunile  autoritatilor centrale sau  locale sau actiunile implementate de actorii non-guvernamentali)?

Proiectul propus este deosebit de important pentru comunitatea comunelor partenere, prin implementarea proiectului urmand a se dispune de studiile complete pentru toate aspectele relevante la infrastructura de transport care se poate dezvolta local. Astfel, se va putea rezolva problematica transportului de tonaj mai mare de 3.5 to in judetul Maramures, cu investitii minime – nu este necesar pod peste raul Tisa.

 • Metodologie si sustenabilitate:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

  • Care sunt prinicpalele activitati ale proiectului?
 • Activitatea  1 Start – up: Implementation team establishment trough partners and grant beneficiary and action plan elaborating for implementation period
 • Activitatea  2 Realisation of the relevant studies for transport infrastructure needs, Studii de marketing si studii de traffic rutier si feroviar cara sa fundamenteze actiunile viitore
 • Activitatea  3 Acquisition of the relevant equipment and office supplies
 • Activitatea  4. Seminar de informare rezultate studii
 • Activitatea  5 Realisation of the Studies for infrastructure development
  • Feasibility Study, Financial and Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study
 • Activitatea  6. organizarea seminar final proiect
 • Activitatea  7 Advertising and Publicity
 • Activitatea  8 Audit an internal control, reporting
  • Care vor fi principalii parteneri in implementare, care este amploarea relatiilor cu acestia (de cat timp aveti relatii cu acestia) si cum vor fi implicati in proiect?

Partenerul principal si solicitant este Consiliul local al comunei Bistra, care actioneaza in parteneriat strans cu consiliul local Dilove din Ukraina. Cei doi parteneri se cunosc de multa vreme, fiind vecini, fiind despartiti de frontiera de stat. Cei doi parteneri actioneaza de comun accord in problemele locale legate de PCTF actualmente deschis, in regim feroviar Valea Viseului (Bistra) – Dilove.
Cele doua consilii au semnat accord de cooperare pe multiple planuri in luna iunie 2006, urmand sa faca demersurile pentru realizarea acordului de infratire.
Cei doi parteneri vor actiona impreuna in toate fazele proiectului, de la constituirea echipelor de lucru comune, la stabilirea termenilor de referinta pentru achizitiile de servicii si bunuri, implicare in organizarea celor doua etape de seminarii, furnizarea datelor relevante pentru furnizorii de servicii, pemiterea accesului in zona de studiu a echipelor contractorilor, promovarea si publicitate proiectului, raportarile tehnice si financiare, asigurarea logisticii neceare – birouri, telefonie, comunicatii NET, etc. .

  • Cum isi va demonstra proiectul sustenabilitatea (cum va deveni sustenabil)?

Proiectul va continua prin realizarea proiectului de investitii propriu zis respectiv realizarea amenajarilor de PCTF rutier, modernizarea celui feroviar, modernizarea / reablitarea drumurilor de legatura din drumurile nationale / principale care vor asigura consolidarea rezultatelor proiectului propus in aceasta faza. Proiectul va actiona si ca factor de coeziune intre cele doua comunitati, vointa acestora de asigurare a unor legaturi mai bune.
Proiectul va continua sa produca efecte prin integrarea rezultelor acestuia in planurile de dezvoltare socio-economica a celor doua consilii locale si propunerea ca acestea sa fie preluate la nivel judetean, regional si national, pentru a fi inclusa in protocolul comun pentru

  • Proiectul va avea efecte multiplicatoare?

Principalul effect prognozat este de demarare a demersului de deschidere a unui punct de trecere a frontierei rutier in Maramures – Zakarpatia la Valea Viseului Dilove la initiativa locala a celor doua consilii locale. Documntatiile de baza care se vor realiza vor fundamenta proiectul de investitii care va putea fi depus spre finantare sau in cadrul rundei 2006 Phare CBC sau in cadrul programului ENPI 2007 – 2013.
Proiectul poate deveni un exemplu de buna practica care sa demonstreze posibilitatea de a actiona in parteneriat international, de a initia proiecte de infrastructura locala tranfrontaliera.
Dat fiind dezvoltarea sustimnuta a economiei locale si faptul ca Romania a devenit sta membru al UE reproducerea si extinderea rezultatelor proiectului poate fi optimist estimata in dezvoltarea continua conform tendintelor pietii. In contextul in care domeniul ar intra in stagnare exista directii de dezvoltare imediate astfel:

  Reproducere:

 • orizontala – aplicarea proiectului pe amplasamentul propus insistent
 • verticala – aplicarea proiectului pe alte grupuri tinta, in alte locatii – model de buna practica
 • profunzime – dezvoltarea adiacenta si pe alte planuri – transport multimodal,

Extindere a rezultatelor proiectului:

 • cresterea numarului de produse si servicii, lobby
 • dezvoltarea produselor derivate – educationale: pagina web, prezentari, materiale informative
 • constituirea unei baze de date largita referitoare la prblematica trasnportului in regiunea de granita
 • dezvoltarea altor rezultate statistice pe baza sondajelor efectuate in cadrul proiectului – marketing
FORMATUL NOTEI CONCEPTUALE
 • Expertiza si capacitate operationala:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

  • Care este experienta organizatiei dvs. in managementul proiectelor?

Our organization have experience in a SAPARD project, this project was declared eligible but without financial resource because of no more found available.
It was an experience that was relevant regarding the way our institution solve the project preparation for a relevant investing project.

  • Care este experienta organizatiei dvs. si a partenerului (partenerilor) in problematica abordata prin proiect(careia proiectul I se adreseaza)?

Bistra Local Council and Dilove Local Council act in common so as to fulfil the dream of opening PCTF Valea Viseului Dilove. This time, they act in a stable partnership, according to an association agreement.
Maramures County Council has the capacity and the experience necessary in this kind of projects, allowing their partners to share their:

 

project title Buget CE, FDE or other sources Project Budget from EU source (Euro) Year
Consolidation of Ruscova River bank, Pod zone, in Repedea estabilishment (project P01) PHARE programme for the rejection of the effects of the natural disasters in 1998 in Romania 365.055 1999
Reconstruction of the bridge over Iza river in Salta village, Rozavlea village (project P07) PHARE programme for the rejection of the effects of the natural disasters in 1998 in Romania 136.053 1999
Reconstruction of the bridge over Viseu River in Arsita village, in Moisei village (project P08) PHARE programme for the rejection of the effects of the natural disasters in 1998 in Romania 98.636 1999
Rebuilding of the Tisa river banks in Remeti and Teceu villages (project P16) PHARE programme for the rejection of the effects of the natural disasters in 1998 in Romania 156.714 1999
“URBANET” centre for the sustainable developement of towns and villages (project 98PH687) PHARE programme – regional and Cohesion Policies
RO9807.01
60.000 2000
UrbaNet II Molbile centre of instruction for the staff of the local public administration in Maramures county. PHARE – Economic and Social Cohesion 26.840 2002
The developement of Luna Ses tourism area Borsa RO 2002/000 – 586.05.02.02.01.10 PHARE – Large scale infrastucture 2002 Financing Memorandum RO 2002/000 – 586.05.02.02.01 Total cost of 15.303.017,83 Euro, Borsa location; 6.381.386,86 Euro 2003

 

FORMULARUL COMPLET AL APLICATIEII. ACTIUNEA

 

 • Descriere
  • Titlu

    ACCES – “Elaborare de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere in comunele Bistra Romania si Dilove Ucraina”.

  • Locatia (locatiile)

Tara/tari, regiune/regiuni, oras/orase
Romania, Regiunea de Nord Vest, comuna Bistra

  • Costul actiunii si suma solicitata de la Ministerul Integrarii Europene

 

Costuri totale eligibile ale actiunii Suma solicitata de la Ministerul Integrarii Europene (Romania) % din costul eligibil total al actiunii
120.000 Eur 108.000 Eur 90.00%

N.B. Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin impartirea Sumei solicitate de la Autoritatea Contractanta la Costul eligibil total al actiunii si inmultirea cu 100.

  • Sumar

Maxim o pagina (Numarul de pagini mentionat este maxim si poate fi redus numai pentru finantari nerambursabile mici ca valoare.)

Durata actiunii ….. luni
Obiectivele actiunii Obiectivul (obiectivele) generale
obiective specifice
Partener(i)
Grup (grupuri tinta) (“Grupurile tinta” sunt acele grupuri/enitati care vor fi afectate pozitiv in mod direct de proiect la nivelul Scopului Proiectului)
Beneficiari finali (“Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului la nivelul societatii sau al sectorului vizat)
Rezultate estimate
Activitati principale

Unde este posibil, indicati in mod clar sectorul, tema sau aria geografica la care se refera actiunea propusa, asa dupa cum se mentioneaza  in Solicitarea de propuneri de proiecte.

  • Obiective

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul/obiectivele general(e) la care va contribui actiunea si obiectivul specific pe care actiunea isi propune sa il atinga.
Obiectivul proiectului este cresterea capacitatii administratiei publice locale de a se pregati pentru realizarea de lucrari viitoare de investitii  in infrastructura de granita, care sa sprijine cresterea economica prin punerea in valoare a potentialului local si regional, facilitand relatiile socio economice reciproce.
Obiectivul/obiectivele specific(e)
Scopul proiectului propus de catre Consiliul Local al Bistra, Consiliul local Dilove si Consiliul judetean Maramures in efortul de a se dezvolta activitatile socio economice din zona,  este acela de a asigura maturitatea proiectului de investitii viitor, respectiv reabilitarea cailor de acces, realizarea PCTF rutier si modernizarea celui feroviar existent, constand in  realizarea documentatiilor/studiilor necesare si obligatorii pentru proiect, vizand infrastructura comuna rutiera intre cele doua tari.
Obiectivele specifice derivate din obiectivul general al proiectului: Realizarea scopului proiectului pregatitor propus vizeaza atingerea urmatoarelor obiective specifice:

 • Cresterea capacitatii institutiilor partenere de a pregati proiectul de investitii propriu zis, prin asigurarea cadrului organizatoric si functional de coordonare, implementare si gestionare a  proiectului pregatitor: se va realiza prin Activitatea 1. echipa de proiect – functionare birou.

Indicatori de realizare: durata proiectului: 16 luni; echipa de proiect 7 persoane: 7 fise ale posturilor pentru functiile din echipa de proiect, fise de proceduri de sistem, operationale, de management intern al proiectului: raportare, evaluare,monitorizare a proiectului: cate 1 (una) fisa pentru fiecare procedura.

 • Cresterea capacitatii Primariilor partenere de a pregati proiectul de investitii propriu zis prin asigurarea setului de documentatii necesar – traffic analyze in border region  and marketing study in the first stage, care sa fundamenteze locatia proiectului de investitii, iar in etapa a doua feasibility study, Cost Benefit Financial and Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study.

Indicatori de cuantificare: one traffic analyze in border region, one marketing study, one feasibility study, one Cost Benefit Financial and Economic Analysis, one Environmental Impact Assessment Study. Activitatile de realizare sunt 2 si 5.

 • Cresterea capacitatii Primariilor partenere de a lucra cu mijloace moderne, asigurarea mobilitatii echipelor. Se va realiza o dotare cu tehnica de calcul, mobilier si autovehicol care sa permita mobilitatea echipei si eficienta muncii.

Indicatori de eficienta: one car, 2 note book with MS office, one video projector, 10 chairs, 4 desk top computers with OS and MS Office + MS project, 4 wardrobe, 1 table.. obiectivul se va realiza prin activitatea 3.

 • Asigurarea vizibilitatii proiectului si a rezultatelor acestuia. Acest lucru se va face prin organizarea a 2 serii de conferinte, in Romania si Ucraina, prima pentru prezentarea rezultatelor primului set de studii respectiv o cenferinta finala, privind rezultatele integrate ale proiectului. Indicatori de cuantificare: 2 conferinte cu un indicator de participare de 60 persoane din Ucraina, la fiecare conferinta se vor realiza: 25 posters, 500 leaflets, 80 mape de prezentare, 1 banner , o subpagina web a seminarului – de la invitatii / informare –  la rezultate finale, de asemenea se va realiza un leaflet in 1000 exemplare cuprinzind datele proiectului, distribuit la actorii relevanti – stakeholders in zona de influenta, 3 panouri la locatiile partenerilor, 3 comunicate de presa difuzate initial/intermediar si final proiect, o pagina web a proiectului. Acest obiectiv se va realiza prin activitatile 4, 6 si 7

 

  • Fundamentare

Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

 • Relevanta actiunii pentru obiectivele si prioritatile programului

Fata de obiectivele programului
Proiectul propus asigura obtinerea de asistenta financiara necesara solicitantului si partenerului acestuia  – administratii publice locale – pentru a pregati un proiect investitional care sa permita dezvoltarea relatiilor socio economice – relatia unui nou punct de trecere a frontierei in Valea Viseului – Dilove, rutier.
Poriectul este destinat to si Supporting a new cycle of sustainable development with key cross-border infrastructures.respectiv prin acesta Strengthening existing common assets to ignite a new integrated cycle of sustainable development.
Proiectul vine in intampinarea prioritatii identificate in cadrul Documentului comun de programare care prevede Construct/improve border infrastructure, cautand sa dea acele solutii care sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea infrastructurii in zona de granita.
Proiectul asigura resursele financiare necesare pentru pregatirea pentru viitoarele surse de finantare a unui proiect de investitii.

 • Identificarea nevoilor si constrangerilor observate in tara/tarile tinta, in special in regiunea/regiunile vizate.

Capacitatea redusa de transport tranfrontalier intre Romania si Ukraine in special rutiera de mare capacitate in judetul Maramures.
Prin proiect se vine in intampinarea nevoi de a dezvolta o noua relatie rutiera in judetul Maramures – Zakarpatia pe axa Nord Sud, corect fundamentata din punct de vedere al studiilor de traffic, de marketing, de fezabilitate, analize cost beneficiu, studii de impact asupra mediului. Aceasta noua relatie este o constrangere majora pe care autoritatile locale trebuie sa o aiba in vedere in viitorul apropiat, avand in vedere si impactul pozitiv al deschiderii in anul 2006 a PCTF de la Sighetu Marmatiei.
Necesitatea de a deschide in trafic international o noua conexiune a nord vestului tarii cu coridoarele V si IX pan europene, incercand sa acopere o “pata alba” relationala, intre cele doua coridoare majore, deservind un areal larg pe teritoriul celor doua tari.
Schimburile economice de nivel redus intre judetele MM si Zakarpatia si Ivano Frankivsk.
Proiectul propune a se gasi o cale de crestere a accesibilitatii in zonele de interes economic – Ukraina si Romania, unde se prognozeaza o intensificare accentuata a cresterii economice, a dorintei de a se dezvolta relatii de afaceri intre cele doua regiuni.
Starea precara a drumurilor de legatura dintre drumurile principale DN 18 si A 265
Drumurile care fac legatura intre cele doua tari si care pot fi utilizate pentru acces in zona de frontiera sunt cu un trafic redus, tocmai in lipsa unei deschideri pe relatie internationala. Aceste drumuri, de interes judetean si sau local vor face obiectul studiilor pentru o reabilitare in viitorul proiect de investitii.
Accesul dificil al populatiei/agentilor economici in zona limitrofa, situate la cativa km distanta in linie dreapta.
Proiectul este o propunere pentru a rezolva traversarea frontierei Romania Ucraina pe relatie rutiera in judetul Maramures pentru autovehiculele cu masa de peste 3,5 to. Intre Halmeu (judetul Satu Mare) si  Vadu Siret (Suceava) nu este disponibil nici un punct de trecere frontiera auto cu capacitate de peste 3,5 tone, care sa permita un trafic fluent international. Distanta intre cele doua puncte este de peste 325 km. Distanta dintre PTCF Sighetu Marmatiei si cel propus prin proiect este de cca. 47 km.
Capacitate redusa de finantare a studiilor necesare promovarii investitiilor
Consiliile locale al comunelor partenere dispun de resurse limitate de finantare a studiilor de pregatitoare necesare promovarii investitiilor de o asemenea amploare. Proiectul vine sa asigure resursele financiare necesare prin cofinantarea efortului local.
Capacitatea redusa a administratiei locale de a gestiona problemele legate de PCTF
Resursele financiare ale celor doua primarii acopera necesarul de functionare dar permite cu greu o dezvoltare a unor proiecte care sa
Lipsa unui mediu atractiv pentru investitii si localizare populatie
Proiectul se adreseaza nevi de a crea un mediu de afaceri mai atractiv prin scoaterea din izolare a zonelor care vor fi traversate de o relatie transfrontaliera majora, asigurand un interes crescut pentru investitii locale de o parte si de alta a granitei. Populatia locala va fi mai interesata de a ramane fixata local

Descrierea grupului/grupurilor tinta si a beneficiarilor finali, numarul estimat al acestora
Motivele selectiei grupului/grupurilor tinta si identificarea nevoilor si constrangerilor acestora. Cum contribuie
Actiunea la nevoile grupului (grupurilor) tinta si a beneficiarilor finali?

  • Descrierea detaliata a activitatilor

Maximum 9 pagini. Includeti titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati care va fi intreprinsa in scopul obtinerii rezultatelor, justificand alegerea acestor activitati si specificand, acolo unde este cazul, rolul fiecarui partener (ori asociati sau subcontractori) in desfasurarea activitatilor. In acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie sa repete continutul planului de actiune (vezi sectiunea 1.9.).

Activitatea 1 management de proiect – echipa
Stabilirea echipei de proiect prin decizia beneficiarului a si a partenrilor, pentru perioada de implementare
Descrirea activitatii: Activitatea  project management – formarea echipei de proiect:

 • Elaborarea planului general de management al proiectului, stabilirea  sarcinilor conctrete a fiecarui membru al echipei de preoict
 • Elaborarea procedurilor de lucru, de monitorizare si de evaluare pe durata de implementarea proiectului
 • Elaborarea procedurilor de management intern – financiar si contabil, urmarirea executiei bugetului si a raportarilor, selectia procedurilor de achizitie acolo unde este necesar.


    Durata estimata: 16 luni, incepand cu prima luna
    Subactivitatile sunt:

 • Constituirea echipei de proiect cu competente: echipa de proiect 7 persoane – project manager , manager implementare, responsabil economic, reprezentantii de la partener
 • Constituire PIU – coordinator activitati, responsabil technical, responsabil economic, secretar
 • crearea unui cadru de lucru interinstitutional – aplicant – partner – institutie suport.
 • Fise de post pentru persoanele implicate in proiect (stabilirea sarcinilor, a competentelor, responsabilitatile)
 • Stabilirea procedurilor de lucru, in concordanta cu prevederile (PRAG) si / sau OUG 34/2006 pentru procedurile de achizitie publica.
 • Delimitarea sarcinilor de lucru MDLPL si aplicant.

Rezultate asteptate:

 • O echipa de proiect constituita – PMU, 7 persoane, cu responsabilitatile lor
 • Stabilirea sarcinilor in proiect pentru persoane si posturi.
 • Proceduri operationale de proiect
 • O echipa de proiect pregatita pentru a demara proiectul.
 • Resursele umane alocate judicios in proiect
 • Grupurile tinta identificate si stabilite
 • Elaborarea procedurilor de achizitie

    Rolul si modul de implicare al partenerilor
Consiliul Bistra nominalizeaza PMU team – persoanele calificate. Elaboration job specification models, operational procedure models TQM. Numerical quant size of target groups on the project phases. Organize of selection procedures for Brief Design.
Dilove Local Council: Nominate one member for PMU. The same nominate persons who will go to have quality of observer for every meetings PMU and PIU. Nominate the persons for every job specification. Activitatea  according with operational procedures specification. Delegate a person for acquisition procedures.
Maramures County Council: Nominate one member for PMU. The same nominate persons who will go to have quality of observer for every meetings PMU and PIU. Nominate the persons for every job specification. Activitatea  according with operational procedures specification. Delegate a person for acquisition procedures.

Bugetul activitatii: 19.824 euro

Activitatea  2 realizarea studiilor relevante pentru nevoile de realizare a infrastructurii
Descrierea activitatii: pregatirea documentatiilor pentru achizitia publica pentru studii
Definirea tipului de studii necesare – studii de marketing in regiunea de granita pentru produsele si bunurile relevante, analiza traficului pe rutier si cale ferata,
Organizarea procedurilor de achizitie pentru aceste studii
Contracte de servicii cu 1 sau 2 contractori pentru servciii cu 1 sau 2 loturi.
Follow up the contractors according to the time table of the services
Reception of the services

Scopul activitatii este de a afla informatii relevante de pe cele doua parti ale granitei in arealul de functionare al celor trei parteneri ca fundament al proiectului de infrastructura propus.

Durata estimata: 6 luni, cu incepere din luna 2
Subactivitatile sunt:

 • Elaborarea instructiunilor pentru ofertanti pe procedura O.U.G. No. 34 / 2006
 • Selectarea furnizorului conform procedurii de achizitie
 • services providers selection – marketing study and traffic analyze in border region
 • studies agreement signing
 • Project phase following
 • The final reception for project documentation.
 • Contractor notice achievement (MIE)

  Rezultate asteptate:

 • Task book and theme for studies project services selection
 • Offers procedures selection
 • Agreement with authorize juridical persons for specific tasks on the project.
 • One marketing study
 • One traffic analyze study in border region

  Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council: bid procedures organize, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. Closeness of design contract, following design phase. The final reception for design documentation , contractor notice achievement (MIE).
Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.

Bugetul activitatii: 37.500 euro

Activitatea  3 Acquisition of the relevant equipment and office supplies
Descrierea activitatii : preparing tender documentation for equipment and office supplies (consumables)
Organize a tender procedure for documentation for vehicle, equipment and office supplies (consumables) tender by lots
Contracting documentation for equipment and office supplies (consumables)  one or many contractors (tender by lots).
Follow up the contractors according to the time table
Reception of vehicles, equipment and office supplies (consumables)

The scope of the Activitatea  is to endow the office in Bistra county Council with equipment needed for the project.
Durata estimata: 3 month, starting with second month
Subactivitatile sunt:

 • Elaboration of project theme, “Instruction to tenders” and “Terms of Reference” elaboration,  using procedures from O.U. No. 34 / 2006
 • Selection procedures organize from services providers according with  procedures from  OUG 34/2006 or PRAG
 • Supplies providers selection – for the list of equipment and supplies
 • Contract(s) agreement signing
 • Project phase following
 • The final reception of goods.
 • Contractor notice achievement (MIE)

Rezultate asteptate:

 • A complete offers procedures selection
 • Contract with authorize juridical persons for specific tasks on the project.
 • List of vehicles and equipment achieved
Vehicles vehicle 1
Furniture, computer equipment
   note book with MS office piece 2
   video projector piece 2
   furniture chair piece 10
   desktop computers with OS and MS Office + MS project piece 4
   Wardrobe piece 4
   Table piece 1

Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council: bid procedures organize, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. Closeness of design contract, following design phase. The final reception for design documentation , contractor notice achievement (MIE).
Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.

    Bugetul activitatii: 39,960 euro

Activitatea 4. Seminar de informare rezultate studii
Durata estimata: 4 luni, incepand cu luna 5
    Subactivitatile sunt:

 • Pregatirea temei de seminar – perspective ale dezvoltarii retelei de transport rutier feroviar si intermodal in zona de granita Romania Ucraina – judetul Maramures
 • Invitarea participantilor selectia acestora din institutii relevante, cu rol si capacitate de a sustine proiectul de investitii ulterior.
 • Contractarea unei furnizor de servicii de transport participanti din/in Ucraina
 • Contractarea unei furnizor de servicii pentru organizarea evenimentului – reclama si publicitatea, pregatirea materialelor, a afiselor bannere, traduceri simultane, catering,
 • Organizarea seminarului in oglinda in Ucraina la primaria Dilove
 • Diseminarea rezultatelor seminarului – pagina web comuna a proiectului

Rezultate asteptate:

 • Caiet de sarcini si documentatie de atribuire pentru servicii organizare seminar
 • O procedura de selectie oferte
 • Un contract cu o persoana juridica
 • Realizarea materialelor pentru seminar – pe baza rezultatelor studiilor
 • Un seminar de informare asupra rezultatelor studiilor in Romania si unul similar in Ucraina.
 • 50 afise
 • 500 pliante
 • 80 mape de prezentare
 • 1 banner
 • 60 participant din  Romania si Ukraine
 • O subpagina web a seminarului – de la invitatii/informare –  la rezultate finale

Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council: bid procedures organize, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.  Participate in services reception.
Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine
Bugetul activitatii: 4.900 euro

    Activitatea 5 Realizarea studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
Descrierea activitatii: pregatirea documentatiei de licitatie pentru documentatie Studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara, Studiu de impact asupra mediului
Definirea TOR pentru SF rutier u cale ferata
Organizarea procedurilor de achizitie pentru studii
Contracte de servicii cu unul sau mai multi furnizori – loturi
Urmarirea derularii contractelor conform graficului pentru servicii
Receptia Studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara, Studiu de impact asupra mediului

Scopul Activitatatii este de a analiza dpdv tehnic si financiar posibilitatea de a realiza PCTF la Valea Viseului (Bistra – Romania) – Dilove (Ukraine) ca un fundament pentru viitorul proiect de investitie.

Durata estimata: 9 luni, incepand cu luna 6
    Subactivitatile sunt:

 • Elaborarea temei de proiectare, “instructiuni pentru ofertanti” and “TOR termeni de referinta”,  conform procedurii O.U.G. No. 34 / 2006 sau PRAG
 • Selectarea procedurii conform OUG 34/2006 sau PRAG
 • Procedura de selectie servicii pentru realizarea: Studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara, Studiu de impact asupra mediului
 • contracte semnate
 • faza de proiectare
 • receptie finala
 • Notificarea Autoritatii contractante (MIE / MDLPL si BRCT)

Rezultate asteptate:

 • Caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti
 • o procedura de selectie oferte
 • Un contract cu o persoana autorizata pentru realizarea sarcinilor specifice din proiect
 • O documentatie complta pentru realizarea punctului de frontiera feroviar si rutier care consta din
  • Studiu de fezabilitate,
  • analiza economica si financiara,
  • Studiu de impact asupra mediului:

Rolul si modul de implicare al partenerilor
    Bistra local Council: bid procedures organize, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. The final reception for documentation, contractor notice achievement (MIE).
Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception.

Bugetul activitatii : 8.750 euro

Activitatea  6. organizarea seminar final proiect
    Durata estimata: 3 month, starting with month 13

Subactivitatile sunt:

 • Pregatirea temei de seminar – Dezvoltarea relatiilor socio economice bazate pe retelele de transport rutier feroviar si intermodal in zona de granita Romania Ucraina – judetul Maramures
 • Invitarea participantilor selectia acestora din institutii relevante, cu rol si capacitate de a sustine proiectul de investitii ulterior.
 • Contractarea unei furnizor de servicii de transport participanti din/in Ucraina
 • Contractarea unei furnizor de servicii pentru organizarea evenimentului – reclama si publicitatea, pregatirea materialelor, a afiselor bannere, traduceri simultane, catering,
 • Organizarea seminarului in oglinda in Ucraina la primaria Dilove
 • Diseminarea rezultatelor seminarului – pagina web comuna a proiectului


    Rezultate asteptate:

 • Caiet de sarcini si documentatie de atribuire pentru servicii organizare seminar
 • O procedura de selectie oferte
 • Un contract cu o persoana juridica
 • Realizarea materialelor pentru seminar – pe baza rezultatelor studiilor
 • Un seminar de informare asupra rezultatelor studiilor in Romania si unul similar in Ucraina.
 • 25 posters
 • 500 leaflets
 • 80 mape de prezentare
 • 1 banner
 • 60 participant din Romania si Ukraine
 • O subpagina web a seminarului – de la invitatii / informare –  la rezultate finale


    Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council: bid procedures organize, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.  Participate in services reception.
Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.

Bugetul activitatii: 4900 euro

    Activitatea  7 Advertising and Publicity: pe intreaga perioada de implementare a proiectului.
Descrierea activitatii: prin aceasta activitate se va obtine o maxima vizibilitate a proiectului. Scopul este ca grupul tinta si beneficiarii precum si publicul larg prin intermediul ITC si promovare in massmedia sa cunoasca ctivitatile, mersul proiectului, obiectivele, scopul si performantele acestuia.
Promovarea se va face prin:

 • Brosura de promovare a rezultatelor, tiparita in 1.000 buc. In conformitate cu Manual de identitate vizuala EU proiecte (pentru aceasta brosura va fi contractat u furnizor specializat))
 • Comunicate de presa pentru presa locala, judeteana si regionala
 • Web-site in Romanian , English , Ukrainian ;
 • Un set de instrumente de comunicare interinstitutional de proces si de rezultat, un sistem de corectie bazat pe feed-back pagina WEB ( chat. grup de discutii)
 • Set of instruments which will permit operative communication , transparency for large public.
 • Link from partners web-sites.
 • Final presentation by project results in festive frame.
 • Display panel in the neighbours of every location Bistra, Dilove and Maramures county Council.

Durata estimata: 16 months during implementation period, the same post implementation period
Under-activities.

 • Provider selection for brochure , trough offer selection .
 • Text and imagines selection
 • Brochure realization by selected provider.
 • Promoting in the frame of the works actions trough: local press communicates about project implementation, inform about goals, objective and achievement of the project.
 • Web-site (Romanian, Ukrainian and English) with up-date once on project evolution.
 • Results dissemination and interact communication trough set of instrument for taking over and processing of WEB feed back reactions( chat, message board, discussions)

    Rezultate asteptate: 

 • Presentation leaflet – 1000 copy, A4, polychrome, in Romanian, Ukrainian and English languages
 • Dissemination of this leaflet to main local actors: Chamber of Commerce, Public Institutions, Maramures County Prefecture, North –West – RDA, CDIMM, Customs, Border police, and the same type of institution in Ukraine, Rachiv district
 • Project web –site in Romanian , English, Ukrainian, enclose in Bistra web-site
 • Set of instruments for inter-institutional communication
 • Minimum 6 press communicates in regional and local news paper
 • 3 display  panels in every project locations – at each partner.

   Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council: bid procedures organize for services – leaflet and WEB site, task book and TOR and instruction elaborating for offers – after partners consulting. It. will participate with text, images and ideas in brochure elaborating process.  Participate in services reception. Concept of Dilove Local Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine.
Maramures County Council will participate in task book elaboration for Ukraine location. Participate with a person in offer selection commission. Following-up documentation elaborate. Participate in services reception. Participating in seminar organising board both in Romania and Ukraine

Bugetul activitatii: 3.216 euro

    Activitatea  8 Audit si control intern, raportari
Descrierea activitatii:
Prin aceasta activitate se urmareste sa se realizeze auditarea obligatory a proiectului prin intermediului unei companii specializate si autorizate dupa inchierea activitatilor
Se urmareste realizarea raportarilor trimestriale si finale ale proiectului, catre Autoritatea de management si catre organismul intermedar.
Durata estimata: 10 luni, pe perioada de implementare a proiectului,
Under-activities.

 • Pregatirea raportelor narrative financiare si tehnice periodice si finale
 • Discutarea acestora in cadrul echipelor PIU si aprobarea de seful PMU si de catre parter
 • Transmiterea periodica a maerialelor tehnice si financiare catre auditor
 • Corectii in functie de rapoartele de aprobare ale auditului si a rapoartelor

Rezultate asteptate:

 • Rapoarte de evolutie a proiectului in conformitate cu contractul de grant
 • Raport final
 • Raport de audit.

    Rolul si modul de implicare al partenerilor
Bistra local Council furnizeaza materialele primare pentru rapoarte tehnice si financiare, si le realizeaza. Inainteaza rapoartele la BRCT Suceava Dilove Local Council furnizeaza materialele primare pentru rapoarte tehnice si financiare, si participa la realizarea acestora.
Maramures County Council furnizeaza materialele primare pentru rapoarte tehnice si financiare, si participa la realizarea acestora.

Bugetul activitatii: 950 euro

 

  • Metodologie

Maximum 4 pagini. O descriere detaliata a urmatoarelor:

Metode de implementare si argumente pentru alegerea metodologiei propuse
Proiectul continua initiativele commune de colaborare, stabilite in cadrul acordului de colaborare reciproca intre comunitatile locale
Proiectul se inscrie si pe linia adoptata de CJ MM de modernizare a drumurilor judetene, un tronson semnificativ din traseu fiind pe drum judetean.
Daca actiunea propusa are la baza (continua) o actiune anterioara, explicati modul in care aceasta se va intemeia pe rezultatele actiunii anterioare.
Proiectul face parte si din strategia de dezvoltare a infrastructurii, de facilitare a trecerii frontierei de stat, de securizare a frontierei externe a Uniunii Europene.
Daca actiunea propusa face parte dintr-un program mai mare, explicati modul in care aceasta se inscrie in cadrul acestuia sau se coordoneaza cu programul in cauza. Specificati eventualele sinergii cu alte initiative, in special cu cele provenite din CE.
Proceduri de urmat si evaluare interna/externa
Descrierea rolului si a participarii la actiune a diferitilor actori (parteneri locali, grupuri tinta, autoritati locale, etc.) si motivele pentru care li s-au incredintat aceste sarcini.
Fiecare partener are un rol bine stabilit in proiect:

 • Consiliile locale Bistra si Dilove actioneaza in comun pentru a realiza un vis mai vechi deschiderea PCTF Valea Viseului Dilove. De data aceasta actioneaza intr-un cadru partenerial stabil, in baza unui acord de asociere,
 • CJ MM va fi deoebit de interesat de realizarea acestui proiect mai ales de faptul ca drumul judetean va beneficia de un studiu de fezabilitate pentru lucrarile de modernizare prevazute, asigurand maturitatea necesara pentru proiectele de investitii.

Este deosebit de interesanta realizarea studiului de trafic actual si de perspectiva la nivel transnational, el nemai fiind realizat in Maramures, primul PCTF functional pe relatie rutiera functionand de putin timp.
CJMM are capacitatea si experienta necesara in proiect de acest tip, trasferand know how catre partenerii sai.

Echipa propusa pentru implementarea actiunii (dupa sarcini: nu este necesar sa includeti numele persoanelor aici, cu exceptia celor aflate in pozitii cheie – echipa tehnica – si ale caror CV-uri trebuie atasate)
Mijloacele de baza propuse in vederea implementarii actiunii (echipmente, instrumente…)

 

  • Durata si planul de actiune

Durata actiunii va fi de – 16 – luni
    Nota: Planul de actiune indicativ nu trebuie sa mentioneze date exacte, ci numai “luna 1”, “luna 2” etc. Se recomanda solicitantilor sa pastreze o marja de siguranta in calendarul de activitati, ca masura de precautie. Planul de actiune nu trebuie sa includa descrieri  detaliate ale activitatilor, ci numai titlul lor (asigurati-va ca acestea coincid cu titlurile prezentate in sectiunea 1.7). Orice luna in care nu se desfasoara activitati trebuie inclusa in planul de actiune si in durata de derulare a actiunii.
Planul de actiune pentru primul an de implementare trebuie sa fie suficient de detaliat incat sa ofere o imagine de ansamblu asupra pregatirii si implementarii fiecarei activitati. Planul de actiune pentru fiecare din anii urmatori (in functie de durata actiunii) poate fi mai general si poate enumera doar principalele activitati programate pentru intervalul respectiv. Un plan de actiune mult mai detaliat pentru fiecare din anii care urmeaza va fi depus inainte de primirea noilor transe de finantare, in conformitate cu Articolul 2 (1) din Conditiile Generale (vezi Anexa F la Ghidul aplicantilor).

Planul de actiune trebuie elaborat in urmatorul format

Year 1
Activitatea Semestrul I Semestrul II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organism implementare
Executie activitatea 1
Echipa de proiect – management
X X X X X X X X X X X X Parteneri locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 2
Realizarea studiilor relevante necesare pregatirii investitiilor in infrastructura de transport in regiunea de granita
X Parteneri locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 2 Realizarea studiilor relevante necesare pregatirii investitiilor in infrastructura de transport in regiunea de granita X X X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 3 Achizitia echipamentului relevant si a materialelor necesare X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 3 Achizitia echipamentului relevant si a materialelor necesare X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire Activitatea 4 Seminar de informare rezultate studii X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 4 Seminar de informare rezultate studii X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 5 Realizarea studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 5 Realizarea studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii X X X X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 6 Organizarea seminar final proiect X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 6 Organizarea seminar final proiect Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 7  Reclama si publicitate X X X X X X X X X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 8 Audit si control intern, raportari X X X X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Year 2
Activitatea Semestrul III
13 14 15 16 Organism implementare
Executie activitatea 1
Echipa de proiect – management
X X X X Parteneri locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 2
Realizarea studiilor relevante necesare pregatirii investitiilor in infrastructura de transport in regiunea de granita
Parteneri locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 2 Realizarea studiilor relevante necesare pregatirii investitiilor in infrastructura de transport in regiunea de granita Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 3 Achizitia echipamentului relevant si a materialelor necesare Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 3 Achizitia echipamentului relevant si a materialelor necesare Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire Activitatea 4 Seminar de informare rezultate studii Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 4 Seminar de informare rezultate studii Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 5 Realizarea studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 5 Realizarea studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Pregatire activitatea 6 Organizarea seminar final proiect Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 6 Organizarea seminar final proiect X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 7  Reclama si publicitate X X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM
Executie activitatea 8 Audit si control intern, raportari X X X Partenerii locali 1 si 2, CJ MM

 

REZULTATE PREVIZIONATE

Impactul anticipat asupra grupurilor tinta/beneficiarilor
Maximum 2 pagini. Indicati modul in care actiunea va imbunatati:

Situatia grupurilor tinta/beneficiarilor
Grupurile tinta selectate datorita specificului activitatii si a domeniului de activitate, vor beneficia de rezultatele implementarii prezentului proiect, fiind pioni ai segmentului de piata aflat sub aria de incidenta – zona de granita Romania Ucraina.
Asupra consiliile locale partenere GT1 – va beneficia de resurse financiare suplimentare pentru sprijinirea actiunilor pe care le are de efectuat pentru asigurarea investitiilor relevante, efortul de cofinantare fiind minim, situat la doar 10% din valoarea totala a costurilor eligibile.
De asemenea, va creste capacitatea acestuia de a gestiona problematica de transport rutier de granita , de a asigura accesul la trecerea frontierei pentru populatie si agenti economici.
Cele doua consilii locale partenere in prezentul proiect vor putea pregati pe baza documentatiei realizate in prezentul proiect si prin interventii la nivel judetean si national sa propuna dezvoltarea PTCF Valea Viseului – Dilove din feroviar deschis 24 ore la pietonal, rutier si feroviar deschis 24 ore. Vor dispune de un mijloc de transport si de tehnica de calcul
GT2 personalul primariei Bistra 4 si Dilove 2 persoane care va dobandi noi abilitati de management de proiect,
Personalul din cele doua primarii partenere vor dobandi abilitati practice de implicare in managementul unui proiect de investitii, care va putea fi folosita in pregatirea si implementarea unor proiecte viitoare de aceiasi factura, respectiv proiecte pentru finantari din FS respectiv din TACIS.
Prin acest mod de abordare se va consolida modul de abordare a dezvoltarii comunitare pe baza unei strategii coerente, a unui plan de actiune si respectiv pe baza portofoliului de proiecte.
GT3 populatia judetului Maramures Oblast Ivano Frankivsk peste 510.000 locuitori + 1.430.000 locuitori care vor putea traversa mai usor cu mijloace auto, care depasesc 3.5 to
GT4 30 agenti economici din judetele vecine – firmele mixte RO UA, care au deja sau vor derula in viitorul apropiat relatii de afaceri reciproce
GT5 10.000 turisti anual in tranzit in zona care vor utiliza acest punct de traversare spre dinspre destinatiile lor turistice.
GT 6 transportatorii auto, cca. 15.000 anual, care vor prefera sa foloseasca aceasta ruta
Proiectul este destinat in special cresterii calitatii vietii in judetul Maramures in special in comuna Bistra, prin pregatirea proiectelor de investitii in reabilitare de infrastructura
Diseminarea informatiilor prin realizarea paginii web, publicitatea si reclama au un rol deosebit de important. Firmele capabile sa ofere servicii de transport sau altele similare – comert, etc. devin la randul lor grup tinta putand profita de rezultatele proiectului. Zona fiind puternic afectata de somaj, va beneficia de efectele atragerii investitiilor si turistilor in acest perimetru, aceasta insemnand dezvoltarea unor mici activitati economice, noi locuri de munca si cresterea nivelului calitatii vietii si a standardului de dezvoltare.
Comunitatea locala, beneficiara a rezultatelor proiectului, va simti efectele dezvoltarii prin atragerea de turisti si investitori in zona.
Proiectul isi propune implementarea celor mai noi metode de promovare si marketing, pentru a pune in valoare atat serviciile prestate in mod direct cat si serviciile si conditiile prezente in areal

Capacitatile tehnice si de management ale grupurilor tinta si/sau partenerilor (dupa caz)
    Capacitatile tehnice si manageriale vor fi relevante asupra grupului tinta format din personalului solicitantului,
Consiliile  locale partenere. Echipa de management si de implementare ale proiectului vor capata experienta suplimentara in realizarea acestor tipuri de proiecte, mai cu seama prin experienta practica pe care le vor urma, devenind o echipa unita de specialisti, capabila sa administreze rezultatele proiectului si mai cu seama sa asigure continuitatea acestuia.
Echipa de operare a proiectului va capata raspunderi largite, va exploata un sistem integrat si care acopera integral arealul PCTF. Echipa va putea opera cu mijloace de transport care sa-i permita o mobilitate sporita si tehnica de calcul adecvata scopurilor pe care le are.

Rezultate concrete
    Maximum 1 pagina. Fiti specifici si cuantificati rezultatele pe cat de mult posibil. Indicati publicatiile importante preconizate.

Efecte multiplicatoare
    Contributia in numerar pe care solicitantul o pune la dispozitia finantarii proiectului reprezinta efortul propriu al administratiei publice locale de a investi in ce mai mare oportunitate de care dispune zona, deschiderea unui nou culoar rutier ca oportunitate de asigurare a investitiilor perene in comunitate si atragerea si fixarea populatiei in zona. Acest efort financiar, suportat indirect de comunitate, reprezinta vointa ferma  de a sustine si derula cu cea mai mare responsabilitate proiectul, dovedind prin aceasta implicarea administratiei locale in dezvoltarea zonei. Ca procent de contributie suma nu este foarte mare, dar cu atat mai mult scoate in evidenta recunostinta pentru ajutorul finantatorului extern, fara de care, proiectul nu ar putea fi derulat la parametrii estimati.
Efectele multiplicatoare ale rezultatelor benefice ale proiectului se vor proiecta la nivel local, propagandu-se prin cresterea gradului de atractivitate a zonei, prin atragerea de noi investitori in zonele unde se vor continua concesionarile de teren pentru realizarea de obiective productive, proiectul generand si inducand prin autosustinere efecte benefice asupra dezvoltarii socio-economice zonale/microregionale.
Proiectul asigura un impact social major, asigurand in mod direct efecte de reduce a somajului, de atragere de activitati economice in zona, in special industrie nepoluanta.
Proiectul este o etapa a strategiei pe termen mediu si lung a Consiliul local, care intentioneaza sa dezvolte zona.
Desigur, orientarea spre investitiile care au ca efect infrastructura rutiera induce un efect direct asupra populatiei, oferind o sursa majora de relaxare si diminuare a stresului cotidian. Se are in vedere un efect asupra starii de sanatate a populatiei beneficiare. Prin efort sustinut, comunitatea locala a dovedit ca se poate realiza o dezvoltare economica locala.
Rezultatele proiectului se materializeaza in setul de documentatii minimale care trebuie sa insoteasca orice cerere de finantare pe care beneficiarul o va inainta institutiilor finantatoare, fie ca este vorba de credite rambursabile sau nerambursabile.

Documentatia elaborata este specifica si nu poate fi folosita pentru alte proiecte de investitii.
    In schimb, studiul de trafic judetean si cel de marketing sunt o baza solida pentru fundamentarea unor politici coerente locale transnationale de dezvoltare a retelelor de transport rutier si feroviar.

Maximum 1 pagina. Descrieti posibilitatile de replicare si de extindere a rezultatelor actiunii.

Sustenabilitate

    Maximum 3 pagini. Faceti diferenta intre urmatoarele trei niveluri ale sustenabilitatii:

Aspectul financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii nerambursabile?)
Proiectul de investitii va fi finantat din resurse atrase, care vor accesate pe baza documentatiilor pregatite studii obtinute prin proiectul pregatitor.
Este preconizat ca finantarea investitiei sa se poata realiza cu sprijin financiar de la Uniunea Europeana prin POS Mediu astfel incat efortul de cofinantare sa fie minim pentru comunitatea locala, respectiv asa cum este estimat in acest moment intre 2 si 5% din valoarea investitiei.
In situatia in care se va apela la resurse de finantare din surse ale Uniunii Europene – sau Fondul pentru mediu care solicita avansarea de sume si decontarea acestora – este avuta in vedere si apelarea la credite bancare pentru perioade scurte si medii. La ora actuala Consiliul local Bistra  nu este grevat de sarcini – nu are credite bancare sau alte datorii.
Consiliul local va asigura sursele de finantare pentru perioada de implementare necesare avansarii lucrarilor – din credite bancare sau din surse atrase.
De asemenea este estimat ca se va putea avea sprijinul Consiliului Judetean Maramures care are posibilitatea de a aloca resurse financiare pentru comunitatile care au proiecte in implementare.

Aspectul institutional (In ce mod structurile existente vor permite desfasurarea activitatilor dupa incheierea actiunii? Va exista “proprietate locala” asupra rezultatelor actiunii?)
Vor exista doua structuri pe perioada de implementare a proiectului de investitii:

 • pentru faza de implementare pe toata perioada de implementare a proiectului, structura PIU formata din posturile descrise: sef PIU, responsabil tehnic, responsabil financiar si secretar al PIU – personal format (conform CV-uri) de la beneficiar.
 • structura stabilita de FIDIC – Contractor, Inginer, Constructor.  Pe perioada de executie a lucrarilor, conform licitatiei de executie si a cntractelor care se vor incheia
 • pentru faza de operare –in etapa viitoare, pentru perioada imediat urmatoare avandu-se in vedere transferul catre  actual al sistemului de Politia de Frontiera si Vama.

Proiectul de investitii este o continuare a investitiilor de acelasi tip deja executate si operationale la nivelul comunitatii PCTF feroviar. Acesta va suplimenta resursele umane, tehnice si materiale – care sunt destinate acestui scop – pentru a prelua si investitia noua.
Preconditiile existente sustin faptul ca la finalizarea lucrarilor este pus in functiune la capacitatea  proiectata imediat dupa receptia tehnica finala.
Structurile de operare actuale sunt functionale, poate prelua imediat investitia realizata.
Prin aceasta se asigura integrarea noii investitii in contextul general si local.

Aspectul politic, dupa caz (Ce impact structural va avea actiunea – de ex. va conduce la imbunatatirea legislatiei, a normelor de conduita, metodelor, etc.?)
Proiectul este cu un impact deosebit asupra politicilor commune romano ucrainene care permit sa deschida un nou PCTF rutier , imbunatatind relatiile bilaterale. In plan international este un nou punct de acces al Uniunii Europene cu tarile vecne nemembre, nu numai al Romaniei.
Astfel, regiunea Maramures pune in aplicare strategiile si planurile de actiune in zona de frontiera externa a Uniunii Europene

Matricea cadru logic

Completati Anexa C
BUGETUL ACTIUNII

    Completati Anexa B (foaia de lucru 1) din Ghidul aplicantilor pentru intreaga durata a actiunii si pentru primele 12 luni. Pentru informatii suplimentare consultati Ghidul aplicantilor (Sectiunea 2.1.4).

SURSELE DE FINANTARE PRECONIZATE
Completati Anexa B (foaia de lucru 2) din Ghidul alicantilor pentru a furniza informatii cu privire la sursele preconizate de finantare a actiunii.
Va rugam sa observati ca se vor completa doua foi de lucru diferite.
Contributii in natura
Mentionati aici, daca este cazul,  contributiile in natura ale aplicantului, ale partenerilor sai, sau din alte surse (specificati) (maxim 1 pagina).

 

APLICANTUL

    Partenerul principal (aplicantul) (Partenerul principal (aplicantul) – organizatie, persoana juridica sau unitate administrativa care depune o aplicatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile si, in cazul in care proiectul sau este selectat de Comitetul Comun de Evaluare, va primi aceasta finantare nerambursabila in vederea realizarii activitatilor proiectului. Partenerul principal (aplicantul) este responsabil de coordonarea tuturor partenerilor implicati in proiect. In cazul proiectelor comune aceasta implica, printre altele, armonizarea activitatilor proiectului, stabilirea si mentinerea de contacte regulate cu toti partenrii de proiect din fiecare tara participanta si pregatirea de rapoarte comune asupra proiectului, inclusiv rapoartele financiare.
Partenerul principal (aplicantul) din fiecare tara este responsabil de implementarea proiectului in conformitate cu conditiile si modalitatile de implementare  specificate in contract. Contractul obliga Partenerul principal (aplicantul) sa asigure folosirea corecta a fondurilor PHARE, precum si conformitatea cu conditiile si cerintele referitoare la raportare, audit si plata).

 • Date de identificare
Denumirea legala completa (numele organizatiei)
Acronim (dupa caz)
Numarul de inregistrare ca platitor de TVA
Nationalitatea
Statutul legal (precizati forma de organizare – ONG etc)
Adresa oficiala
Adresa postala
Nr. telefon: codul tarii+codul judetului+numarul
Nr. fax: codul tarii+codul judetului+numarul
Adresa de e-mail a organizatiei
Site-ul organizatiei
Persoana de contact pentru actiune
E-mailul persoanei de contact

Orice modificare in adresa, numere de telefon, numere de fax si mai ales a adresei de e-mail trebuie anuntate in scris Autoritatii Contractante. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila in cazul in care aplicantul nu poate fi contactat.

DATE BANCARE
    Inainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, aplicantii selectati vor furniza formularul de identificarea financiara, folosind modelul din Anexa V a Ghidului aplicantilor, certificat de banca prin care se vor efectua platile.

DESCRIEREA APLICANTULUI

    Cand a fost infiintata si cand si-a inceput activitatea organizatia dvs.?

Consiliul local al  comunei Moisei a fost pentru prima data constituit in data de 1992, in baza Hotararii Consiliului Local al  comunei Moisei nr. 3/1992
Activitatea a inceput imediat dupa constituire

    Care sunt principalele activitati pe care le desfasoara in prezent organizatia dvs.?

 • relatii cu cetatenii pentru rezolvarea problemelor curente ale acestora, audiente;
 • conducerea registrelor speciale: fond funciar, a certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare, a actelor de stare civila,
 • urmareste realizarea obiectivelor de investitii pe teritoriul orasului;
 • urmareste si asigura realizarea masurilor de salubrizare si mentinere a salubritatii localitatii, de prevenire a aparitiei unor fenomene de poluare a mediului, etc;
 • urmareste aplicarea Legilor fondului funciar
 • urmareste disciplina in constructii, elibereaza certificate si autorizatii de construire in zona de competenta;
 • elibereaza actele de stare civila;
 • elibereaza autorizatiile de functionare ale agentilor economici;
 • stabileste, urmareste si incaseaza impozitele si taxele locale;
 • urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli local;
 • intreprinde actiuni de pastrare a ordinii si linistii publice;
 • intocmirea si actualizarea evidentelor de tip registru agricol, consilierea fermierilor pentru intocmirea si  depunerea documentatiilor pentru obtinerea subventiilor pentru terenurile cultivate si pentru animalele detinute;
 • administreaza bunurile din domeniul public si privat unitatii administrativ-teritoriale;
 • evidenta persoanei, preluarea cererilor si eliberarea actelor de identitate permanente si provizorii, stabilirea resedintei si a domiciliului;
 • activitati de preluarea a cererilor pentru obtinerea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor, a sprijinului la constituirea familiei, etc;
 • alte activitati specifice, in conformitate cu prevederile legale.

CAPACITATEA DE MANAGEMENT SI DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR

Experienta in actiuni similare
Maximum 1 pagina pentru fiecare actiune. Furnizati o descriere detaliata a actiunilor desfasurate de organizatia dvs. in ultimii 5 ani in domeniile acoperite de acest program, identificand foarte clar, pentru fiecare actiune:

 • Obiectul si localizarea actiunii
 • Rezultatele actiunii
 • Rolul jucat de organizatia dvs. (partener principal / solicitant sau partener) si gradul de implicare in actiune
 • Costul actiunii
 • Finantatori/sponsori ai actiunii (nume, adresa si e-mail, telefon, suma furnizata)

Aceste informatii vor fi utilizate pentru a evalua daca exista experienta suficienta si temeinica in desfasurarea de actiuni in acelasi sector si comparabile ca amploare cu cea pentru care se solicita finantarea nerambursabila.

Resurse
Maximum 3 pagini. Furnizati o descriere detaliata a resurselor de care dispune organizatia dvs., si in special, a urmatoarelor:

 • Venitul anual in ultimii 3 ani, mentionand dupa caz, pentru fiecare an, numele principalilor sustinatori financiari si ponderea din venitul annual cu care fiecare dintre acestia a contribuit
 • Date financiare. Va rugam, furnizati urmatoarele informatii, pe baza contului de profit si pierderi si a balantei organizatiei dvs.

Alte garantii furnizate de terti.
Alti factori care demonstreaza viabilitatea financiara si alte riscuri sau incertitudini cu privire la implementarea proiectului.
Mai mult decat atat, daca finantarea nerambursabila solicitata depseste 300 000 Euro (75 000 Euro pentru un grant operational) va rugam sa furnizati concluziile raportului de audit extern intocmit de un auditor autorizat. Aceasta obligatie nu este necesara in cazul organizatiilor internationale sau al institutiilor publice.

Numarul de personal angajat cu norma redusa (part-time) sau cu norma intreaga, pe categorii (de ex. numarul managerilor de proiect, contabili, etc.) indicand si locul lor de munca.
Total personal angajat al primariei Comunei Bistra  este de 15 persoane, din care:

 • functii de demnitate publica – 2 persoane
 • manageri de proiect – 1 persoane
 • 1 economisti
 • 1 ingineri

  Birouri si echipamente
Consiliul local functioneaza intr-o cladire situata in centrul civic al comunei Moisei si dispune de 6 birouri, o sala de sedinte, cu o suprafata totala utila de 40 mp. Incalzirea se face cu sobe teracota pe lemne, situate in fiecare birou.
Toate birourile sunt dotate cu mobilier modern, adecvat destinatiei, covoare mocheta, etc.
Primaria Bistra dispune de urmatoare dotare cu birotica:

 • 2 fax,
 • 6 copiator,
 • 1 multifunctionale,
 • 6 calculatoare,(2 PIV / 2,8 Ghz, , 3 AMD K6II/1000 MHz, 1 buc PI/133,) dintre acestea, 6 calculatoare sunt in retea structurata.
 • 2 imprimante A4,
 • Acces INTERNET DA

Adresa de e-mail specifica: primaria.bistra@maramurescounty.ro
Intreg personalul primariei au participat la cursuri de perfectionare in utilizarea PC (MS OFFICE: WORD, EXCEL, INTERNET)

Alte resurse relevante (de ex. voluntari, organizatii asociate, retele care pot contribui la implementare)
Primaria Bistra  este asociata cu primariile invecinate – 9 la numar, in cadrul actiunilor commune care se desfasoara cu Parcul natural Muntii Maramuresului.
Primaria este in relatii de colaborare cu CJ MM care are principala sarcina sa sprijine cu expertiza sa consiliile locale de mici dimensiuni in eforturile de a dezvolta proiecte. Este si cazul aici unde CJ MM a acceptat si semnat acordul de parteneriat, aprobat in sedinta din 9 martei 2007.
Aceste informatii vor fi utilizate pentru a evalua gradul in care dispuneti de suficiente resurse pentru implementarea unei actiuni de amploarea celei pentru care solicitati acordarea finantarii nerambursabile.

  ALTE SOLICITARI DE FINANTARE DEPUSE LA INSTUTII EUROPENE, FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE SI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
    Finantari nerambursabile, contracte si imprumuturi obtinute in ultimii 3 ani de la institutii ale Uniunii Europene, de la Fondul European de Dezvoltare si de la Statele Membre ale Uniunii Europene

Tara in care s-a intervenit Linia bugetara a CE, FED sau a altor State Membre Suma  (EURO) Anul obtinerii

Cereri de finantare nerambursabila depuse (sau in curs de a fi depuse) catre institutii ale Uniunii Europene, catre Fondul European de Dezvoltare si Statele Membre ale Uniunii Europene in anul curent.

 

Tara in care s-a intervenit Linia bugetara a CE, FED sau a altor State Membre Suma  (EURO)

N.B. Aplicantul va informa fara intarziere departamentul Comisiei la care a fost depusa aplicatia daca aceeasi solicitare de finantare a fost inaintata si aprobata de catre alte departamente sau institutii ale Comisiei DUPA depunerea acestei aplicatii.

PARTENERI AI PARTENERULUI PRINCIPAL (APLICANT) CARE PARTICIPA LA ACTIUNE

DESCRIEREA PARTENERILOR
Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partenera, in conformitate cu sectiunea 2.1.2 din Ghidul aplicantilor. Orice asociati definiti in aceeasi sectiune nu trebuie mentionati. Acest tabel va fi multiplicat astfel incat sa fie completat pentru toti partenerii.

 

Partener 1 Partener 2
Denumirea legala completa a organizatiei
Nationalitatea
Statutul juridic
Adresa oficiala
Persoana de contact
Nr. telefon
Nr. fax
Adresa e-mail
Numarul de angajati
Alte resurse relevante
Experienta in actiuni similare, in corelatie cu rolul in implementarea actiunii propuse
Istoricul cooperarii cu solicitantul
Rolul si implicarea in pregatirea actiunii propuse
Rolul si implicarea in implementarea actiunii propuse

Important: Acest formular de cerere de finantare nerambursabila trebuie insotit de o declaratie de parteneriat semnata si datata de catre fiecare partener, in conformitate cu modelul furnizat pe pagina urmatoare.

    DECLARATIE DE PARTENERIAT

Important: Aceasta declaratie trebuie furnizata de fiecare partener.

Un parteneriat este o relatie efectiva intre doua sau mai multe organizatii, implicand impartirea unor responsabilitati comune in derularea actiunilor finantate de Ministerul Integrarii Europene (Romania). Pentru a se asigura asupra bunei desfasurari a actiunii, Minsterul Integrarii Europene (Romania) solicita ca toti partenerii (inclusiv partenerul principal/solicitantul care semneaza contractul) sa-si insuseasca aceasta, prin asumarea respectarii principiilor de bun parteneriat enuntate in continuare.

 • Toti partenerii trebuie sa fi citit formularul de cerere de finantare nerambursabila si sa fi inteles rolul care le revine in derularea actiunii, inainte ca propunerea sa fie inaintata Ministerului Integrarii Europene (Romania).
 • Toti partenerii trebuie sa fi citit contractul standard de acordare a finantarii nerambursabile si sa fi inteles obligatiile care le revin in conformitate cu acesta. Acestia il autorizeaza pe partenerul principal (solicitant) sa semneze contractul si sa-i reprezinte in relatia cu Ministerul Integrarii Europene (Romania), pe parcursul si in contextul implementarii actiunii.
 • Solicitantul trebuie sa se consulte cu partenerii sai in mod regulat si sa-i informeze permanent asupra progresului actiunii.
 • Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor – tehnic si financiar – care se transmit catre Ministerul Integrarii Europene (Romania).
 • Propunerile care modifica in mod substantial proiectul (de ex. activitati, parteneri, etc.) trebuie aprobate de parteneri inainte de a fi inaintate catre Ministerul Integrarii Europene (Romania). Daca nu poate fi obtinuta aprobarea partenerilor, solicitantul trebuie sa precizeze aceasta in momentul in care inainteaza modificarile spre aprobare catre Ministerul Integrarii Europene (Romania).
 • Daca Beneficiarul nu-si are sediul in tara in care se implementeaza actiunea, partenerii trebuie sa convina inainte de finalizarea actiunii asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, masinilor si bunurilor aferente actiunii, achizitionate din finantarea nerambursabila acordata de Uniunea Europeana intre partenerii locali sau beneficiarii finali din tarile tinta.

Am citit si suntem de acord cu continutul propunerii inaintate catre Ministerul Integrarii Europene (Romania). Intelegem sa ne confromam principiilor de parteneriat cu buna practica.

Numele:
Organizatia:
Functia:
Semnatura:
Data si locul:
ASOCIATI AI APLICANTULUI CARE PARTICIPA LA ACTIUNE    DESCRIEREA ASOCIATILOR

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie asociata in conformitate cu sectiunea 2.1.2 din Ghidul aplicantilor. Trebuie sa furnizati un numar de copii egal cu numarul intrarilor in table.

Asociatul 1
Numele legal complet
Nationality
Statutul legal
Adresa oficiala
Persoana de contact
Telefon nr.
Fax nr.
E-mail:
Numar de angajati:
Alte resurse relevante
Experienta in actini similare in corelatie cu rolul in implementarea actiunii propuse
Istoricul cooperarii cu solicitantul
Rolul si implicarea in pregatirea actiunii propuse
Rolul si implicarea in implementarea actiunii propuse
LISTA DE VERIFICARE
NUMARUL DE REFERINTA + TITLUL SOLICITARII DE PROPUNERI DE PROIECTE + LINIA BUGETARA

 

Date administrative Se va completa de catre Aplicant
Numele aplicantului
Nationalitatea
Numarul formularului de inregistrare ca  persoana juridica
Statutul legal
Data infiintarii organizatiei
Partener 1 Nume:
Nationalitate:
Statut legal:
Partener 2: Nume:
Nationalitate:
Statut legal:
Partener….
N.B. Adaugati un numar de randuri egal cu numarul partenerilor
Nume:
Nationalitate:
Statut legal:

 

INAINTE DE A EXPEDIA PROPUNEREA, VA RUGAM  SA VERIFICATI DACA FIECARE DINTRE URMATOARELE DOCUMENTE A FOST COMPLETAT SI DACA RESPECTA URMATOARELE CRITERII: Se va completa de catre aplicant Se va completa de catre Autoritatea Contractanta
Da Nu Da Nu
1.  A fost utilizat Formularul corect de cerere pentru finantarea nerambursabila, publicat pentru aceasta Solicitare de propuneri de proiecte
2. Propunerea este dactilografiata si este in Romana, cu un sumar in Engleza (pentru granturi mai mici de 50,000 Euro) sau este in Engleza (pentru granturi care depasesc 50,000 Euro)
3. Sunt incluse 1 original si 5 copii
4. Este anexat un floppy-disk sau CD-rom
5. Fiecare partener a completat si semnat declaratia de parteneriat, iar declaratiile sunt incluse
6. Bugetul este prezentat in formatul solicitat, este exprimat in Euro si este anexat
7. Matricea cadru logic a fost completata si este anexata
8. Durata actiunii este egala sau mai mica decat….(perioada specificata in Ghidul aplicantilor, pentru masura corespunzatoare, vezi sectiunea 2.1.3)
9.  Durata actiunii este egala sau mai mare decat….(perioada specificata in Ghidul aplicantilor, pentru masura corespunzatoare, vezi sectiunea 2.1.3)
10. Contributia solicitata este egala sau mai mare decat…..Euro (suma minima permisa) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor
11.  Contributia solicitata este egala sau mai mica decat…..Euro (suma maximă permisa) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor
12.  Contributia solicitata este egala sau mai mare decat ….% din totalul costurilor eligibile (procentul minim admis) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor
13.  Contributia solicitata este egala sau mai mica decat ….% din totalul costurilor eligibile (procentul maxim admis) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor
14. Declaratia aplicantului a fost completata si semnata
Titlul propunerii
LISTA DE VERIFICARE
NUMARUL DE REFERINTA + TITLUL SOLICITARII DE PROPUNERI DE
DECLARATIA APLICANTULUI
A. Aplicantul declara urmatoarele:

 1. Are sursele de finantare, competenta profesionala si calificarile cerute in sectiunea 2.3 din Ghidul aplicantilor;
 2. Intelege sa se conformeze principiilor de bun parteneriat mentionate in sectiunea III.2 din formularul de cerere de finantare nerambursabila:
 3. Este direct responsabil de pregatirea si managementul actiunii impreuna cu partenerii sai si nu va actiona ca intermediar;
 4. El si partenerii sai nu fac parte categoriile (a) pana la (f) enumerate in sectiunea 2.1.1(3) din Ghidul aplicantilor;
 5. El si partenerii sai sunt constienti ca vor fi exclusi din participarea la solicitarea de propuneri de proiecte, daca la momentul lansării acesteia,  fac parte din una dintre categoriile (g) pana la (i) enumerate in sectiunea 2.1.1 (3) din Ghidul aplicantilor;
 6. El si partenerii sai sunt constienti de faptul ca nu este permisa dubla finantare si vor anunta Autoritatea Contractanta asupra activitatilor care sunt deja finantate sau sunt in curs de a obtine finantarea, sau asupra aplicatiilor depuse in vederea obtinerii de fonduri guvernamentale, UE sau alte surse internationale, si ca se angajeaza sa asigure exploatarea si intretinerea infrastructurii finantate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului;
 7. Garanteaza propria sa contributie in numerar, cel putin 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, numai in numerar ;
 8. In cazul in care îi va fi acordata mai mult decat o finantare nerambursabila, are capacitatea sa furnizeze toate resursele necesare implementarii tuturor proiectelor .

In cazul in care va fi selectat, este capabil sa furnizeze imediat, la cerere, documentele justificative mentionate la pct. 2.4 din Ghidul Aplicantilor

Se va completa de catre Aplicant Se va completa de catre Autoritatea Contractanta
Da Nu Da Nu
1. Este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.1 din Ghid)
2. Partenerul 1 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.1 din Ghid) (daca exista)
3. Partenerul 2 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.1 din Ghid) (daca exista )
4. Partenerul … este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.1 din Ghid) (daca exista
NB: Adaugati un numar de randuri egal cu numarulde parteneri
5. Contributia in numerar este de ………………….. EURO
B. SEMNATURA:
Eu, subsemnatul si persoana responsabila cu aceasta propunere de proiect in cadrul organizatiei aplicante, declar ca informatiile furnizate in acesta Decalaratie  sunt corecte.
Data:
Nume:                                                                                    Semnatura:
Pozitia/Funcţia:

 

GRILA DE EVALUARE
(NUMAI PENTRU UZUL AUTORITATII CONTRACTANTE)

 

Da Nu
1. Termenul limita a fost respectat
2. Formularul de Aplicatie indeplineste toate criteriile mentionate in Lista de verificare (Sectiunea V din Formularul de cerere de finantare nerambursabila).
Verificarea Listei de verificare a fost efectuata de ………………… La data de ………………………
DECIZIA 1: Comitetul a decis sa recomande Nota de fundamentare in vederea Evaluarii dupa verificarea Conformitatii administrative.
(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de verificare administrativa CRIS si in Raportul de verificare administrativa CRIS)
DECIZIA 2: Comitetul a aprobat Nota de fundamentare si a decis sa evalueze intreaga propunere dupa pre-selectia celor mai bune Note de fundamentare.
(If In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare a Notelor de fundamentare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare a Notei de fundamentare si in instiintarile transmise aplicantilor)
Da Nu
DECIZIA 3:   A. Comitetul a recomandat propunerea in vederea verificarii eligibilitatii dupa selectarea temporara a acesteia in topul punctajelor acordate si in limita disponibilitatilor financiare.
(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare si in instiintarile transmise aplicantilor.)
B. Comitetul a recomandat propunerea in vederea verificarii eligibilitatii propunerii dupa includerea acesteia pe lista de rezerva, in cazul in care oricare dintre propunerile temporar selectate nu va indeplini conditiile de eligibilitate in urma verificarii acesteia, in conformitate cu topul punctajelor acordate si in limita disponibilitatilor financiare.
(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare tehnica CRIS si in instiintarile transmise aplicantilor.)
3. Documentele justificative enumerate mai jos, depuse in conformitate cu Ghidul aplicantilor (sectiunea 2.2.5), indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru applicant si partenerii sai (daca exista).
Da Nu
a. Statutul aplicantului.
b. Statutele si adovezile de asociere ale tuturor partenerilor .
c. Raportul de audit extern al aplicantului (dupa caz)
d. Formularul de persoana juridica (vezi anexa D) este completat si semnat de aplicant si este insotit de documentele justificative solicitate
e. Formular de identificare financiara in conformitate cu modelul prezentat in Anexa E
f. Copii dupa cele mai recente extrase de cont ale aplicantului
Verificarea eligibilitatii a fost efectuata de ……………………. … La data de ………….
DECIZIA 4:   Comitetul a selectat propunerea in vederea finantarii dupa verificarea eligibilitatii in conformitate cu criteriile mentionate in Ghid.
(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Gila de evaluare a eligibilitatii CRIS si in instiintarile transmise aplicantilor.)

 

Programul de Vecinatate Romania-Ucraina 2004-2006 – Formularul de cerere de finantare nerambursabila