Statia Mobila

SPCLEP BISTRA, informeaza cetatenii despre posibilitatea deplasarii cu statia mobila la domiciliul persoanelor netransportabile, in vederea preluarii imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare si de primire a documentelor necesare eliberarii actelor de identitate.

Dovada starii de sanatate a persoanelor care se afla in imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de incadrare in grad de handicap, bilet de externare din spital (de data recenta) sau adeverinta (de data recenta) de la medicul de familie din care sa rezulte ca solicitantul nu se poate deplasa.

Solicitarile pot fi facute de catre persoanele mentionate anterior sau de catre apartinatorii acestora, atat in scris, cat si telefonic la urmatoarele numere 0262369195,0733963460.